ชื่อ:    รหัสผ่าน:   
center-left.png center-right.png
ลงนามถวายพระพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการครู
โรงเรียนวัดผาทั่ง
blank.gif blank.gif
เมนูโรงเรียน
               
blank.gif blank.gif
เมนูสำนักงาน
 สพป.อุทัยธานี เขต2
 หนังสือ สพป.อน.2
 หนังสือ e-Office
 รายงาน 5 ฟรี เรียนดี
 สพฐ.
 ก.ค.ศ.
 ก.พ.ร.
 สกสค.อุทัยธานี
blank.gif blank.gif
กิจกรรมโรงเรียน กศ.56
blank.gif blank.gif
กิจกรรมโรงเรียน กศ.55
blank.gif blank.gif
กิจกรรมโรงเรียน กศ.54
blank.gif blank.gif
เว็บค้นหา
blank.gif blank.gif
สภานักเรียน ปี2556

ด.ช.ทักษาษิณ คณทา
ประธานคณะกรรมการ
blank.gif blank.gif
สานฝันให้น้องโครงการ10
blank.gif blank.gif
เว็บไซต์น่าสนใจ
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย
 คลังความรู้บนเว็บ
 พจนานุกรม 2542
 วิชาการดอดคอม
 มูลนิธิการศึกษาทางไกล
  Digital Library
  Thai e Book
  SchoolNet
 สานฝันให้น้อง
blank.gif blank.gif
สถานีโทรทัศน์
blank.gif blank.gif
หนังสือพิมพ์
blank.gif blank.gif
ประวัติโรงเรียน

1.ประวัติและความเป็นมา
โรงเรียนวัดผาทั่ง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2479 เป็นอาคารชั่วคราวสร้างด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงแฝก
เปิดสอนชั้นเตรียมประถม มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น30 คน มีครูสอน 2 คน คือ
นายทองมา ป้อมคำ
และนายสมบุญ แห้วเพชร แต่งตั้งให้นายทองมา ป้อมคำ เป็นครูใหญ่
-พ.ศ.2482 ทางราชการแต่งตั้ง นายสำราญ หุตะมาน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
-พ.ศ.2485 ทางราชการแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ กระแหน่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
-พ.ศ.2486 ทางราชการแต่งตั้ง นายสมบัติ กองใบศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
-พ.ศ.2501 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง
-พ.ศ.2514 ทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลังโดยใช้งบประมาณ 140,000 บาท
-พ.ศ.2517 ทางราชการแต่งตั้ง นายสุรชา คำผาสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
-พ.ศ.2518 สร้างบ้านพักครู1หลังใช้เงินงบประมาณ30,000บาท
และปีพ.ศ.2536 รื้อย้ายไปสร้างที่โรงเรียนบ้านดง
-พ.ศ.2520 สร้างอาคารเรียน แบบ 017
โดยคณะศิษย์ ท. เลียงพิบูลย์บริจาคเงิน 579,550 บาท สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2522
-พ.ศ.2521 สร้างอาคารเรียนแบบป.1ข 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยเงินงบประมาณ 356,000 บาท
-พ.ศ.2522 ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียน แบบกึ่งถาวรที่ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างขึ้นมาทำประโยชน์ในโรงเรียน
และสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร
-พ.ศ.2524 ทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 2526 งบประมาณ 250,000 บาท
-พ.ศ.2527 ทางราชการสร้างส้วม แบบ สปช. 601 / 2526 จำนวน 8 ที่นั่ง งบประมาณ 80,000 บาท
-พ.ศ.2528 ทางราชการสร้างเรือนเพาะชำ 1 ที่ ราคา 10,000 บาท
-พ.ศ.2534 ทางราชการสร้างสนามวอลเลย์บอล งบประมาณ 70,000 บาท
-พ.ศ.2536 ทางราชการสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
-พ.ศ.2537 คุณสมชาย แซ่เจี่ย พร้อมคณะ สร้างซุ้มประตูและกำแพงรั้วด้านหน้า เป็นเงิน 40,000 บาท
-พ.ศ.2540 ทางราชการแต่งตั้ง นายสมพงษ์ แจ่มแสง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
-พ.ศ.2541 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดผาทั่ง สร้างอาคารห้องสมุด เป็นเงิน 109,000 บาท
-พ.ศ.2543 ทางราชการแต่งตั้ง นายดำเนิน งามขำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
และเกษียณอายุในปีเดียวกัน จึงแต่งตั้ง นายนเรศ ใจแสน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีนี้ได้สร้างสนามตะกร้อ และส้วม จำนวน 4 ที่นั่ง
-พ.ศ.2544 โรงเรียนร่วมกับชุมชนสร้างสนามเด็กเล่น ซุ้มพระและได้งบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 ที่
-พ.ศ.2545 สร้างส้วม 2 ที่นั่งโดยเงินบริจาค 22,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท
-พ.ศ.2547 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 3 ห้องโดยเงินงบประมาณ
-พ.ศ.2549 ปูพื้นกระเบื้อง อาคาร ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียนโดยเงินบริจาค เป็นเงิน 60,000 บาท
-พ.ศ.2550 ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องประชุมโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินทั้งสิ้น 65,000 บาท
-พ.ศ.2551 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนเป็นถนนคอนกรีตไม่ใช้เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท
-พ.ศ.2552 ได้รับบริจาคเครื่องกรอง จากสมาคม สโมสรโรตารี่สีลม เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

2.ผลงานที่ภาคภูมิใจ

-เป็นโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวัน แบบประชาอาสา โดยผู้ปกครองอาสาแบ่งกลุ่มทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานฟรีทุกวัน และทุกคน
-เป็นโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-เป็นโรงเรียนแกนนำด้านโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมชั้นนำ

-ผลงานนักเรียน

- ปีการศึกษา 2551 - ระดับจังหวัดอุทัยธานี
• ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย (อังกะลุง)
• รางวัลระดับทอง “ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ”
• รางวัลระดับทอง “ น้ำพริกกะปิ ”
• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้
• ระดับเหรียญเงิน คัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 2
• ระดับเหรียญเงิน วาดภาพระบายสีระดับช่วงชั้นที่ 1
• ระดับเหรียญทองแดง วาดภาพระบายสีระดับช่วงชั้นที่ 2
• ระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 2

-ปีการศึกษา 2552 - ระดับภาคที่จังหวัดนครสวรรค์
• รองชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย (ซออู้)
• รองชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย (จะเข้)
• รองชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย (ซอด้วง) - ระดับภาคที่จังหวัดลพบุรีลพบุรี
• รองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ - ระดับจังหวัดอุทัยธานี
• ชนะเลิศการประกวดทำอาหารเมี่ยงกล้วยสมุนไพร
• ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

-ปีการศึกษา 2553
-ปีการศึกษา 2554
-ปีการศึกษา 2555

3.สถานที่สำคัญและแหล่งเรียนรู้ ที่หมู่บ้านผาทั่ง
-ลำห้วยกระเสียวไหลผ่านหมู่บ้านผาทั่ง
-ฝายเก็บน้ำลำห้วยกระเสียวใช้เป็นแหล่งน้ำประปาหมู่บ้านและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำธรรมชาติ
-วัดผาทั่ง มีหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ตะเคียนทอง
-ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง และศูนย์สมุนไพรชงดื่มของกลุ่มแม่บ้านผาทั่ง

4.แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง
-วัดถ้ำเขาวง ถ้ำพุหวาย ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
-พุน้ำร้อนสมอทอง น้ำตกแก่งสาวน้อย น้ำตกไซเบอร์ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
-หุบป่าตาด และเขาปลาร้า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
-วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้บริหารโรงเรียน

นายนเรศ ใจแสน
blank.gif blank.gif
บุคลากรของโรงเรียน
blank.gif blank.gif
ช่างปูนโรงเรียน

นายสากล อินทยศ
ช่างปูน ชั้น4
blank.gif blank.gif
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุภลักษณ์ คณฑา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
blank.gif blank.gif
เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
blank.gif blank.gif
ผู้ใช้งานขณะนี้
bullet.gif บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิก ออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 228
bullet.gif สมาชิกคนล่าสุด: Jordanmova
blank.gif blank.gif
แสดงวันที่ปัจจุปัน
blank.gif blank.gif
ราคาน้ำมัน
blank.gif blank.gif
สภาพภูมิอากาศ
blank.gif blank.gif
guru-sanook.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png